ACE (IIB) Integratie Framework

Snel een integratie-oplossing bouwen met standaard componenten

Snel een integratie-oplossing bouwen en ook nog op eenduidige wijze? Met ons Integratie-Framework is dat mogelijk. Veel voorkomende stappen zijn tot in detail, herbruikbaar en overzichtelijk uitgewerkt. Dus in plaats van weken of maanden te besteden aan het wiel opnieuw uitvinden, maak je gebruik van onze standaard componenten. Snel, makkelijk en doeltreffend!

 

Het framework is ontwikkeld voor IBM Integratie Bus (IIB) of zoals het sinds 2018 heet App Connect Enterprise (ACE) en bestaat uit een uitgebreide serie libraries. Het framework ondersteunt de “cross-cutting concerns” van ontwikkelaars, beheerders en gebruikers. Dat wil zeggen dat onderdelen in een service die altijd gebruikt moeten worden, herbruikbaar in de libraries zitten. Denk hierbij aan:

1.       Logging

2.       Tracing

3.       Security

4.       Foutmeldingen

5.       Architectuurpatronen

 

Voordelen van het Virtual Sciences IIB framework

De voordelen van het framework zijn in vier categorieën in te delen:

1.       Snellere flowontwikkeling

a.       Verlaging van de ramp up, versnelling/vereenvoudiging van het ontwikkelproces. Doordat veel voorkomende onderdelen kant-en-klaar zijn voor gebruik, win je kostbare tijd bij de bouw van services en applicaties

b.       Eenduidigheid, de implementatie van standaarden

2.       Eenvoudiger testen

a.       Libraries die door ons getest zijn, hoeven door de bouwer minder uitgebreid getest te worden. Je weet op voorhand al dat die onderdelen goed werken

b.       De nadruk van het testen komt op de hoofdfunctionaliteit te liggen van een flow, niet de bijzaken. Die worden opgevangen door het framework

3.       Beter beheer

a.       Een robuuste verzameling standaard bouwblokken zorgt ervoor dat integratieflows eenduidiger worden gebouwd, dus beter te onderhouden. Deze set bestaat uit losse logging componenten die monitoring events publiceren met daarin veel gegevens over het proces en het bericht.

b.       Foutmeldingen, logging en traces van IIB worden altijd op dezelfde manier gepresenteerd wat het beheer eenvoudiger maakt

4.       Sneller ontwikkelaars opleiden

 a.       Omdat het wiel niet iedere keer opnieuw uitgevonden hoeft te worden, zullen nieuwe ontwikkelaars binnen de organisatie of van buiten sneller up-to-speed zijn. Er is namelijk een vaste manier van werken die eenvoudig te documenteren is waardoor nieuwe medewerkers volgens vaste principes het ontwikkelen leren.Customer Case

Voor Kramp realiseerde Virtual Sciences een integratieplatform op basis van het IIB integratie framework. Lees hier hoe dit is aangepakt en wat de voordelen zijn.