15-02-2021 / TECHBLOG dóór techneuten, vóór techneuten / Martien van den akker

Het versimpelen van SOAP Service aanroepen

Mijn vorige blog ging over het bouwen van een SOAP Service met behulp van het CXF framework en Spring Boot. Het idee was om een service te bouwen met Spring Boot, Camel en CXF op een zo declaratief mogelijke manier. Kun je met Red Hat Fuse, gebaseerd op deze frameworks een service bouwen, als of het een ESB is? Kun je Red Hat Fuse benaderen als een Low-Code platform?

 

Een service met SOAP als webservice interface is één ding, maar vaak zal er ook een SOAP Service moeten worden aangeroepen.

 

In dit artikel onderzoek ik wat daarvoor moet gebeuren en welke aandachtspunten ik daarbij tegen kwam.

 

 

Lees meer over de uitwerking op ons Medium platform, geschreven dóór techneuten, vóór techneuten.