Jeugdzorg

Technisch ontwerp en prototype

In samenwerking met Jeugdzorg Nederland hebben we een technisch ontwerp en prototype ontwikkeld, voor een compleet nieuw systeem wat gebruikt zal worden door de jeugdzorg professional.

Uitdaging

De transitie van Jeugdzorg naar gemeenten in 2015 is volop in voorbereiding. Tegelijkertijd worden de bureaus jeugdzorg geconfronteerd met primaire systemen die functioneel ontoereikend en technisch verouderd zijn. Vernieuwing van deze systemen is noodzakelijk. Niet alleen vanuit het perspectief van zorg aan cliënten of vanuit kostenbeheersing maar ook van het perspectief van de transitie waarbij rekening moet worden gehouden met de ondersteuning van de ontvlechting van taken naar organisaties binnen het gemeentelijke domein.

Oplossing

Virtual Sciences is betrokken bij de ontwikkeling van de architectuur van een nieuw primair systeem. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van een prototype dat de contouren schetst voor dit nieuwe systeem. Samen met een brede vertegenwoordiging van gebruikers is in een aantal sessies het prototype ontwikkeld. De nadrukkelijke wens van Jeugdzorg is dat de nieuwe architectuur gebaseerd wordt op open standaarden. Virtual Sciences heeft op basis van haar kennis van Open Source en open standaarden een gedegen invulling kunnen geven aan het technische onderdeel van de architectuur. Bij de ontwikkeling van het prototype is een team van Virtual Sciences specialisten betrokken geweest, waarmee relevante aspecten van het prototype zijn afgedekt. Het gaat hierbij om kennis van design, usability, en moderne web front- en back-ends.

Voordelen

De geschetste architectuur en het prototype zijn positief ontvangen binnen de Jeugdzorg organisatie en vormen een solide basis voor de verdere ontwikkeling van de nieuwe basissystemen. De professional en de cliënt  en zijn/haar proces staan in de nieuwe opzet voorop, de systemen faciliteren, zoals het hoort.

Ziet er goed uit. Ik wil meer!
Lees meer succesverhalen van Virtual Sciences