Zorgorganisatie

Delen van informatie met cliënt, mantelzorger, ketenpartners en stakeholders

“Mede dankzij de samenwerking met Virtual Sciences hebben we een prachtig resultaat geboekt. De organisatie is hard op weg om een slagvaardige organisatie te worden die effectief en efficiënt is aan te sturen. Wij gaan zeker verder met Virtual Sciences!”
Concerndirecteur ICT

Uitdaging

Een grote zorginstelling is ontstaan uit meerdere fusies. Deze nieuwe complexe organisatie had derhalve te kampen met een verouderde ICT-infrastructuur. De brondata waren vervuild en veel applicaties konden niet correct met elkaar communiceren. Dat leidde tot onjuiste informatie over bijvoorbeeld het aantal personeelsleden. Incorrecte managementrapportages werkten ook verkeerde beslissingen in de hand: een onwenselijke en kostbare situatie.

 

Aanpak

De zorgorganisatie en haar ICT-afdeling hadden de visie om een allesomvattende informatiearchitectuur van de organisatie te ontwerpen. Omdat de kennis en kunde binnen de organisatie beperkt was, en men zelf geen applicatieontwikkelaars in huis had, riep de organisatie de hulp in van Virtual Sciences. Met behulp van middleware (de IBM Integration Bus) zorgden deze consultants ervoor dat de verschillende applicaties wél correct met elkaar kunnen communiceren.

 

Resultaat

Gaandeweg het project maakte de zorgorganisatie de ene kwaliteits- en efficiencyslag na de andere. De organisatie beschikt nu over een informatiearchitectuur en over correcte medewerkersinformatie. Brondata zijn opgeschoond en dankzij de aangebrachte koppelingen tussen applicaties worden gegevens automatisch overgezet. Dat zorgt voor een aanzienlijke kostenbesparing. De kwaliteit van managementsrapportages is aanzienlijk verbeterd en bestuurders beschikken nu over een state-of-the-art-bestuursinformatiesysteem (dashboard). Hierdoor kan de organisatie de juiste beslissingen nemen en slagvaardig optreden. Met als resultaat een kostenefficiëntere, en vooral betere, zorg voor hun cliënten!

Roos Thoonsen
Een ding is zeker.
Er kan meer dan je denkt.
Bel Roos Thoonsen +31 (0)6 45002986
Ziet er goed uit. Ik wil meer!
Lees meer succesverhalen van Virtual Sciences